Ljubomir Bratić

je filozof i sociolog. Zivi u Becu. Bavi se tematikom minjina, antirasizma i mogucnostima politickog izrazavanja sa monoritarne pozicije.